September 28, 2020
World Capital Tower backup
September 28, 2020
Pollux Technopolis backup
September 28, 2020
Pollux Skysuites backup
September 28, 2020
Pollux Meisterstadt backup
September 28, 2020
Pollux Gangnam backup
September 28, 2020
Pollux Chadstone-backup
September 13, 2020
Amarsvati-backup